атау

Python

Айнымалылар (атаулар)

"Python"-дағы барлық мәліметтер объект түрінде ұсынылған. Әрбір объектінің типі және мәні болады. Объектілерге қатынас жасау үшін айнымалыларды қолданамыз. Айнымалыға иницилизация жасаған кезде, объектіге сілтеме (компьютер жадындағы адрес) сақталады. Айнымалыда мәліметтің ....