IDE

Python

Бағдарламалаудың кіріктірілген ортасы(IDE), редакторлар

Python интерпретаторын орнатқаннан кейін, қарапайым IDLE біріктірілген өңдеу ортасының(бөлек орнатуды қажет етпейді) интерактивті режимінде скриптерді жазып орындауға болады. IDLE кіріктірілген ортасы немесе File->New file (Ctrl + N) командасын орындап  бағдарламалық ....