бағдарламалаудың кіріктірілген ортасы

Python

Бағдарламалаудың кіріктірілген ортасы(IDE), редакторлар

Python интерпретаторын орнатқаннан кейін, қарапайым IDLE біріктірілген өңдеу ортасының(бөлек орнатуды қажет етпейді) интерактивті режимінде скриптерді жазып орындауға болады. IDLE кіріктірілген ортасы немесе File->New file (Ctrl + N) командасын орындап  бағдарламалық ....